El jurat del X Premi de Poesia César Simón (Universitat de València - Editorial Denes), integrat per Lola Andrés, Juan Pablo Zapater, Laura Giordani, Jesús Jiménez Domínguez i Begoña Pozo, reunit a València el 13 de setembre de 2013, va atorgar el guardó al poemari titulat ‘Y tú, Pirene’, l’autor del qual és Joan de la Vega.D’un total de trenta-tres poemaris presentats, el jurat va atorgar per unanimitat el premi a un poemari que destaca “per la seua gran consistència, amb imatges molt impactants. Molts dels seus versos, més enllà del seu perfecte encaix en el conjunt del text, constitueixen petits poemes en si mateixos. Una veu profunda que demostra el seu domini del llenguatge i del recurs poètic, que colpeja la sensibilitat del lector profundament, sense recórrer a l’estridència”. Es diria, doncs, que ‘Y tú, Pirene’ és un poemari que, “com a bona muntanya, desplega diferents cares per al viatge, tres regions vitals i poètiques singulars: la llum blanca, gairebé encegadora, del cim en ‘Con ojos de nieve’, el descens, la foscor de ‘Bajo tierra’, per acabar amb el cant a les cordes esteses per altres, aquells sense els quals qualsevol ascens seria impensable”.

D’acord amb el jurat, és un llibre d’alt voltatge poètic que traspua amor per la natura i aconsegueix d’encendre el paisatge inert. Un llibre escrit amb la paciència i la soledat de l’orfebre, però sense barroquismes ni adornaments innecessaris. Un poemari contemplatiu i meditatiu alhora, que observa la natura i s’hi fon. Uns versos en què les paraules es busquen i es freguen com pedres fogueres, fent sorgir una guspira il·luminadora. Un cant de l’alpinista que s’estima i desxifra la muntanya per després intentar la comprensió de si mateix. Tot comptat, un llibre de gran qualitat i bellesa en el qual la barreja de llengües i les diferents estructures poemàtiques hi conviuen amb naturalitat. Versos nus i contundents. Poesia que ens regala imatges com aquesta: “un valle concede / infinitos indicios / por donde sucumbe / la eternidad”. 
 
Aquesta edició suposa la consolidació d’un premi que ha arribat a la desena edició i que suma en la seua nòmina de guanyadors la veu de Joan de la Vega, poeta i editor a Santa Coloma de Gramanet (1975) i que dirigeix l’editorial La Garúa Libros des del 2004. És autor d’‘Intihuatana’ (Barcelona, Seuba Ediciones, 2002), ‘Ladino’ (Gijón, Trea, 2006), que aplega els seus tres primers llibres: ‘Intihuatana’ (‘Sin lugar a luz’), ‘Ixtab’ (‘La soga en el ojo’) i ‘Ipalnemoani’ (‘Por quien vivo’); ‘Trilces Trópicos. Poesía emergente en Nicaragua y El Salvador’ (Barcelona, La Garúa, 2006), ‘La montaña efímera’ (Paralelo Sur, Barcelona, 2011), ‘Una luz que viene de fuera’ (Paralelo Sur, Barcelona, 2012), i ‘365 haikus y un jisey’  (Rúbrica editorial, El Prat de Llobregat, 2012). Alguns dels seus poemes han estat inclosos en ‘Campo abierto. Antología del poema en prosa en España 1990-2005’ (Barcelona, DVD Ediciones, 2005), ‘Pájaros raíces, en torno a José Ángel Valente’ (Abada Editores, 2010) i en revistes com ara ‘Alhucema’, ‘Turia’, ‘Piedra del Molino’, ‘Vulcane’, ‘Paralelo Sur’, ‘Nayagua’ i ‘Letra Internacional’.
 
Notícia publicada al web de la Universitat de Valencia el 17 de setembre de 2013.

[http://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/llista-noticies/joan-vega-guanyador-premi-poesia-cesar-simon-1285846070123/Noticia.html?id=1285891017118]

Bases X Premio César Simón (edición 2013)


1.—Podrán participar autores/as de cualquier procedencia con una única obra de poesía, que no haya sido premiada en otros concursos ni publicada anteriormente.

2.—Se establece una modalidad única: castellano.
 
3.—El tema, el metro y la rima serán libres.

4.—Todas las obras se presentarán con el sistema de plica. Dentro de un sobre cerrado se hará constar: en la parte externa, el título de la obra con la que se concursa; en el interior se deben incluir los datos personales (nombre completo, dirección, teléfono, correo electrónico), breve CV y fotocopia del DNI o pasaporte.

5.—Las obras tendrán una extensión entre 30 y 60 poemas, se remitirán encuadernadas, por sextuplicado, mecanografiadas a doble espacio y, preferiblemente, por ambas caras. No se admite la presentación de obras por vía electrónica.

6.—El autor/a que resulte ganador/a se compromete a entregar su obra en formato electrónico con carácter inmediato.

7.—Las obras se remitirán al Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València (C/ Universitat 2, 46003, Valencia), haciendo constar que concursan al «X Premio César Simón». Serán admitidas todas las obras enviadas por correo certificado dentro de la fecha límite.

8.—El plazo de presentación de las obras finalizará el día 2 de mayo de 2013.

9.—La composición del jurado, formado por personas de reconocido prestigio y con una sólida trayectoria en el panorama de la poesía en lengua española, se hará pública una vez finalizado el plazo de presentación de originales, a través del blog del Premio César Simón (http://premiocesarsimon.blogspot.com). 

10.—La resolución del jurado se hará pública durante el mes de septiembre de 2013 desde la página web del Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València (http://www.uv.es/cultura/v/index.htm), así como desde el blog del premio César Simón (http://premiocesarsimon.blogspot.com).

11.—La obra ganadora será premiada con una dotación de 3000 euros (sujetos a retención), en concepto de derechos de autor de la primera edición, y será publicada por Editorial Denes en la colección «Calabria». Asimismo, el autor/a recibirá 40 ejemplares de la obra ganadora.

12.—La dotación del premio es indivisible y, en caso de ser declarado desierto en la presente edición, no será acumulable.

13.—Los originales no premiados serán destruidos.

14.—Cualquier duda generada por las bases será resuelta por el jurado del premio.

15.—El veredicto del jurado es inapelable.

16.—La participación en el premio supone la aceptación de sus bases.


Enero 2013